Hva skjer hos RIF RIF undertegnet HMS-charter for byggenæringen

RIF er med og signerer HMS-charter for 0-visjon for skader i bygge- og anleggsnæringen. – Vi rådgivende ingeniører vil i vår prosjektledelse og prosjektering alltid vurdere den arkitektoniske og tekniske løsningen for sikker utførelse av bygge- og anleggsarbeidet, sier RIFs styremedlem Per Ola Ulseth fra Faveo Prosjektledelse.

Hvert år dør det arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og ca. 8000 har skaderelatert fravær, skriver BNL i en pressemelding. Dette kan ikke fortsette. Derfor ble det 18. juni 2014 undertegnet et charter der myndigheter, byggherrer, de prosjekterende, de utførende, og arbeidstakerne står samlet for en 0-visjon for skader i bygge- og anleggsnæringen.

– Vi vil alltid tydelig beskrive hvilke HSA-relaterte ytelser som skal leveres i det enkelte prosjekt. Vi vil også ta initiativ til gjensidig kompetanseoverføring om SHA mellom prosjekterende og utførende i alle prosjekter, sier RIFs styremedlem Per Ola Ulseth

På arrangementet på Veidekkes byggeplass på Sørengkaia deltok arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sammen med representanter fra alle deltakende parter:

 • Statens Vegvesen
  • Jernbaneverket
  • Statsbygg
  • Rådgivende Ingeniørers Forening
  • Arkitektbedriftene i Norge
  • Byggenæringens Landsforening
  • Maskinentreprenørenes Forbund
  • Norsk Teknologi
  • Fellesforbundet
  • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Les mer om signeringen på Bygg.no: http://www.bygg.no/article/1199601?image=dp-image50937-1199623

  Foto: Sindre Sverdrup Strand, Bygg.no