Hva skjer hos RIF RIF vant pris for Beste Praksis
rif-vant-pris-for-beste-praksis

Bygg21 tildelte nylig Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) beste praksis-pris for foreningens fremragende evne til å dele beste kunnskap og praksis.

I begrunnelsen pekes det på at Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har utviklet en forbilledlig praksis i hvordan de deler medlemmenes og landets beste kompetanse og praksis. RIFs ytelsesveiledere og andre veiledere er eksempler på dette.

Direktør Sverre Tiltnes i Bygg21 peker også på at i 2010 og 2015 har RIF, sammen med landets ingeniører, delt beste kunnskap om tilstanden i bygg og infrastruktur i rapportene State of the Nation.

– I 2015 identifiserte RIF et oppgraderingsbehov på 190 milliarder kroner for å bringe offentlige bygg, verdsatt til 1.700 milliarder kroner, i den stand som er påkrevet for at normalt, løpende vedlikehold skal være tilstrekkelig for å opprettholde tilstanden. RIF forbereder en ny tilstandsrapport i 2020, sier Tiltnes.

Foto: Bygg.no

– Vi er svært glade for denne prisen som kom helt overraskende på oss. I mange år har vi etterstrebet å samle og spre bransjens kompetanse, så dette er en pris som viser at det vi har gjort blir satt pris på av hele verdikjeden i BAE-næringen, sier RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

Foto: Liv Kari Skudal Hansteen ble overrasket da RIF vant prisen fra Bygg21 for beste praksis, foto: Bygg.no

– Rådgivende Ingeniørers Forening bruker og deler beste kunnskap og praksis på en som setter standard for kostnadseffektivt og bærekraftig eierskap og forvaltning av offentlig bygningsmasse og infrastruktur, avslutter Sverre Tiltnes.