Hva skjer hos RIF RIFs årsmøte valgte nytt hovedstyre og styreleder

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) avholdt i går sitt årsmøte og der ble det valgt både nytt hovedstyre og ny styreleder. Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult overtar rollen som styreleder etter Christian Nørgaard Madsen.

RIFs hovedstyre 2016-2017.JPG

RIFs nye hovedstyre. Fra venstre: Trygve Sagen (Holte Consulting), Per Ola Ulseth (Rambøll), Mari Barstad (WSP Norge) Birgit Farstad Larsen (Cowi), Tom Baade-Mathiesen (Norconsult), Olav Weider (Dr. Techn. Olav Olsen), Roar Smelhus (Hjellnes Consult) og Grethe Aspelund (Sweco Norge). Ikke tilstede: Lise Haaland Eriksen (Asplan Viak) Foto: Trond C. Brekke

På RIFs årsmøte i går, ble Tom Baade-Mathiesen enstemmig valgt som ny styreleder. – Medlemmene og administrasjonen er svært glade for å få et RIF-styre bestående av meget kompetente og fremoverlente nye og gamle representanter som kan videreføre det gode arbeidet fra det forrige styret. Tom har lang erfaring fra RIF, senest som nestleder i styret. Jeg er spesielt glad for at vi fortsatt har en god miks av representanter for både store og små RIF-firmaer i hovedstyret, samt at topplederne som Swecos adm. direktør Grethe Aspelund, Holte Consultings adm. dir. Trygve Sagen og Dr. techn. Olav Olsens Olav Weider engasjerer seg i RIF styret, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Skudal Hansteen takker også avtroppende styreleder Christian Nørgaard Madsen for hans innsats. – Christian har gjort en fenomenal jobb som styreleder og bidratt til å styrke organisasjonen og samtidig vært svært viktig i utarbeidelsen av en ny langtidsstrategi for RIF, avslutter Skudal Hansteen.