Hva skjer hos RIF, Presse RIFs årsrapport for 2023
rifs-arsrapport-for-2023

I RIFs årsrapport for 2023 kan du lese om RIFs aktiviteter i 2023. RIF skal være en sterk stemme for våre medlemmer i temaer og avgjørelser som påvirker dem. Og i 2023 har RIF blant annet jobbet med standardkontraktene, å øke bruken av verdibaserte innkjøp- og gjennomføringsmodeller, å gi innspill og påvirke de ulike partiprogrammene, ny NTP for 2025-2036, å få fjernet den økte arbeidsgiveravgiften, og å være en pådriver for klimarobuste løsninger og det grønne skiftet, økt satsing på fornybar energi, energieffektivisering, nettutvikling og få økte midler til vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg, fylkesveger og VA. Og mye mer. Som følge av dette har vi hatt en rekke gjennomslag i 2023. Les mer om dette arbeidet, våre ekspertgrupper, råd og fora – og mer til i RIFs årsrapport for 2023.