Hva skjer hos RIF, Kompetanse, Presse RIFS ekspertgruppe Brannsikkerhet er med og utvikler regelverket
rifs-ekspertgruppe-brannsikkerhet-er-med-og-utvikler-regelverket

Et prosjekts brannsikkerhet må til enhver tid tilfredsstille krav i lover og forskrifter. En brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har dermed spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at dette er tilfellet.

RIF har som mål om å bidra til en forbedring av regelverket TEK17 med veiledning. Samtidig ønsker RIFS ekspertgruppe Brannsikkerhet å skape en felles forståelse for tolkninger i regelverket i bransjen. Derfor har ekspertgruppen tatt initiativ til en ny spørsmål og svar-side rundt brannsikkerhet. På denne siden kan du finne regelverkstolkninger fra RIF ekspertgruppe brann. Tolkningene er sendt DiBK for uttalelse før de er publisert her.