Presse RIFs godkjenningsområde Kart og oppmåling endrer navn til Geomatikk
rifs-godkjenningsomrade-kart-og-oppmaling-endrer-navn-til-geomatikk

Etter oppfordring fra organisasjonen Geomatikkbedriftene har RIF nå valgt å endre navn på godkjenningsområdet Kart og oppmåling til Geomatikk.

Geomatikk er en mer dekkende og oppdatert betegnelse for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse.

Geomatikk deles generelt inn i tre hovedområder:

  • Geodesi
  • Fotogrammetri og fjernmåling
  • Kartografi og geografisk informasjonsvitenskap

RIF oppfordrer eksisterende medlemsfirmaer om å søke godkjenning for medarbeidere innen Geomatikk, og ønsker også å få søknader om medlemskap fra rådgivningsfirmaer innen Geomatikk som pt. ikke er RIF-medlemmer.

RIF stiller kompetanse- og forretningsmessige krav til medlemsfirmaene. RIF-firmaer er underlagt en godkjenning basert på krav knyttet til firmakompetanse, forretningsmessig drift, forretningsskikk, kundetilfredsstillelse og ansvarsforsikring. Medlemskapet bidrar til at RIF-firmaer er ledende i den faglige og markedsmessige utvikling og oppdatert om endringer i regelverk og håndtering av disse. Minst en av ti ansatte i våre medlemsfirmaer må ha en personlig rådgivergodkjenning fra RIF innenfor et relevant fagområde.

Godkjente personer og firmaer legges inn i en søkbar database på rif.no som er åpent tilgjengelig, slik at det er enkelt å finne rådgiverkompetanse innenfor alle fagområder og i ulike regioner i Norge.

Ta gjerne kontakt med RIFs utviklingssjef Ari Soilammi (ari.soilammi@rif.no) for mer informasjon eller se http://rif.no/bli-medlem/