Presse RIFs leder ny visepresident i EFCA

RIFs administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen er i dag valgt til ny visepresident i den europeiske organisasjonen for rådgivende ingeniører, EFCA.

Valget skjedde på EFCAs generalforsamling som holdes i Oslo i dag.

– Jeg er takknemlig for den tilliten EFCA viser ved å velge meg til visepresident, sier Liv Kari Skudal Hansteen. – Det er viktig for meg å jobbe for å synliggjøre kompetansen hos de rådgivende ingeniørfirmaene og arbeide for bedre rammevilkår. RIFs kartlegging av Norges tilstand som vi presenterte for kort tid siden er et eksempel på hvordan vi kan være en god samfunnsrådgiver. Kompetanse vil være nøkkelen for å sikre bærekraftige løsninger for bygg og infrastruktur i Europa. Nye direktiver kommer fra EU som vil påvirke rammevilkårene for næringen vår. Det er derfor viktig å kunne påvirke gjennom vår europeiske organisasjon.

Liv Kari og Flemming.jpg

Liv Kari Skudal Hansteen sammen med president i EFCA, Flemming Bligaard Pedersen fra Rambøll i Danmark.

EFCA, European Federation of Engineering Consultancy Assodiations er den europesike organisasjonen for rådgivende ingeniørfirmaer. Organisasjonen arbeider for å fremme interessene for rådgivende ingeniører i hele Europa, og har blant annet tett kontakt med EU-systemet.