Hva skjer hos RIF RIFs medlemsbedrifter kan inngå pensjonsavtale i Storebrand
rifs-medlemsbedrifter-kan-innga-pensjonsavtale-i-storebrand

RIFs medlemsbedrifter kan inngå pensjonsavtale i Storebrand til svært gunstige betingelser. Bedriftene får mulighet til å velge i et bredt og fleksibelt produktspekter, samtidig som pensjonskostnadene blir redusert, takket være samarbeidet.

Pensjonsordningene RIF tilbyr er billigere og bedre enn våre deltakerbedrifter kan oppnå hver for seg, det er vi trygge på. 125 av medlemsbedriftene (70 prosent av de ansatte) i RIF-firmaene har allerede et kundeforhold i Storebrand.

Storebrand er en veletablert samarbeidspartner med høy kompetanse. Det nyter RIF-medlemmer godt av. Ta direkte kontakt med Storebrand og referer til RIF-medlemskapet ditt.

Hva betyr egen pensjonskonto for deg som arbeidsgiver?

Med egen pensjonskonto flyttes mer ansvar over til arbeidsgiver og etableringen av «egen pensjonskonto» innebærer endringer for alle med innskuddspensjon i privat sektor. På denne kontoen samles all innskuddspensjon for dine ansatte – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet er at de ansatte skal få bedre oversikt og mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer for dem.

Dette betyr det for deg som arbeidsgiver

  • Du kan forvente mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer til de ansatte.
  • Du betaler kun administrasjonskostnad og forvaltningskostnad for pensjonen bedriften har spart til de ansatte — ikke for eventuell pensjon fra tidligere arbeidsforhold.
  • Du som arbeidsgiver får nå et større ansvar for å informere ansatte om pensjonsordningen, blant annet om hvilke valgmuligheter de har. Dette ansvaret skal vi i Storebrand hjelpe deg med å ivareta.
  • Den ansatte kan selv velge hvilken leverandør som skal forvalte sin egen pensjonskonto.
  • Den ansatte har krav på pensjonsopptjening — uavhengig av ansettelsestid.

Dette betyr det for dine ansatte

  • Pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) samles på egen pensjonskonto. Dette gir bedre oversikt og kontroll.
  • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjer automatisk, men den enkelte kan reservere seg mot sammenslåing — hvis de ønsker det.
  • Ansatte kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.
  • Det er ikke lenger krav om 12 måneders ansettelsestid for å få med seg oppspart pensjonskapital.

Les mer om hva dette betyr for din bedrift.