Hva skjer hos RIF, Kompetanse RIFs veileder for ytelser fra bygg- og anleggsrådgivere er oppdatert!
rifs-veileder-for-ytelser-fra-bygg-og-anleggsradgivere-er-oppdatert

RIFs ekspertgruppe for bygge og anleggsteknikk har lansert en oppdatert versjon av ytelsesveilederen for rådgivende tjenester innen byggeteknikk.

Veilederen, som først ble utgitt i 2019, er nå oppdatert og harmonisert med NS3418 «Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag» som ble utgitt i 2020. Veilederen gir oversikt over ansvarsforhold og grensesnitt mot øvrige prosjekterende og oppdragsgiver. I tillegg defineres normale ytelser samt typiske tilleggsytelser. Formålet er å redusere konflikter som følge av klarerer ytelsesavtaler, gi veiledning til oppdragsgivere, plasserre ytelser i korrekt fase av prosjektene og minimere transaksjonskostnadene for begge parter i konkurranser om oppdrag.

Den oppdaterte veilederen, sammen med en rekke andre ytelsesveiledere, finner du ved å følge denne linken.