Hva skjer hos RIF Webinar – Den nordiske markedssituasjonen – 10. november
rinord-webinar-den-nordiske-markedssituasjonen

Tirsdag 10. november klokken 12.00 avholder de nordiske foreningene for rådgivende ingeniørfirmaer et webinar om hvordan COVID-19-pandemien påvirker rådgiver- og ingeniørvirksomhetene i Norden. Hva skjer med markedet generelt? Hvordan håndterer virksomhetene i de enkelte land situasjonen? Hvilke offentlige tiltak er iverksatt for å minske de helsemessige og økonomiske konsekvensene, primært med fokus på de tiltak og initiativer som er relevante for rådgiver- og ingeniørvirksomheter?

Det blir korte innlegg fra de enkelte nordiske land, etterfulgt av en Q&A-sesjon. Webinaret ventes å vare én time.

For påmelding, trykk her.