Hva skjer hos RIF Roar Smelhus er Årets Ildsjel

RIF-prisen Årets Ildsjel 2013 gikk til Roar Smelhus fra Hjellnes Consult.

Prisen ble delt ut under RIFs Høstmøte i dag.

Roar har utmerket seg som en initiativrik og hardtarbeidende leder for RIF ekspertgruppe tekniske installasjoner.

Han har samlet medlemmene i denne gruppen, som i tillegg til Hjellnes Consult, inkluderer Norconsult, Multiconsult, Cowi, Rambøll, Sweco, ÅF og ECT, om ét felles mål: Bedre samspill i totalentrepriser, med fokus på tekniske installasjoner. Dette er et mål som både er utadvendt mot resten av BAE-næringen, og fremtidsrettet i forhold til stadig økende behov for lavere energibruk i bygninger.

Dette har blant annet blitt synliggjort ved at Roar har tatt initiativ til å arrangere ekspertgruppens vårmøte med tema «bedre samspill i totalentrepriser», med deltagere fra både totalentreprenører, tekniske entreprenører og byggherresiden i tillegg til rådgiverne. Roar og ekspertgruppen har videre synliggjort utfordringene for næringen i media, og overfor andre bransjeorganisasjoner, på en svært konstruktiv måte.

Roar har utmerket seg som en leder som evner å løfte blikket og være en pådriver for forbedringer av byggeprosesser, til det beste for alle parter, og det var et enkelt valg å utpeke ham som mottaker av prisen som årets ildsjel!

RIF gratulerer!