Hva skjer hos RIF Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg sikret finansiering
samarbeid-for-sikkerhet-i-bygg-og-anlegg-sikret-finansiering

Samarbeid for sikkerhet er tildelt midler fra fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er en videreføring av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring  fra 2014.

Aktører fra hele næringskjeden samarbeider om å sikre deling og læring, utarbeide verktøy og bransjenormer og bidra til økt samarbeid i næringen.

På HMS konferansen i slutten av 2018 kunne arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie formidle nyheten om at styret i fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg har bevilget penger til samarbeidsprosjektet.

Bevilgningen skal gå over tre år, og går til opprettelsen av en stilling som daglig leder, i tillegg til å finansiere aktivitetene som skal gjøres i dette samarbeidsforumet.

Styret i samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg består av:

  • Trond Bølviken, Veidekke
  • Stein Gunnes, MEF
  • Tanja Dugstad, Statsbygg
  • Vigdis Bjørlo, Bane NOR
  • Edvard Sørensen, Fellesforbundet
  • Steinar Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund
  • Knut Aaneland, RIF/Multiconsult
  • Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet
  • Stig Winge, Arbeidstilsynet 

Relevante dokumenter

Veileder for læring etter hendelser:

http://www.vegvesen.no/_attachment/1552922/binary/1136281?fast_title=Veileder+%E2%80%93+L%C3%A6ring+etter+hendelse.pdf

Veileder: Indikatorer for HMS/SHA i bygge- og
anleggsprosjekter:

http://www.vegvesen.no/_attachment/1697376/binary/1159888

Veileder for utfylling av SHA-plan:

http://www.statsbygg.no/Files/samfunnsansvar/sha/VeilederSHAplan.pdf

Utredning om felles grunnleggende sikkerhetsopplæring:

http://www.bnl.no/globalassets/dokumenter/hms/felles_obligatorisk_sikkerhetsopplaring_utredning2015.pdf

Rapporter om skader:

Myndighetene ved Arbeidstilsynet og STAMI skal produsere
årlige rapporter om skader og sykdom. Rapporter fra 2015 og 2016 ligger her:

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=258941
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=253796
Veikart for økt ryddighet og bedre sikkerhet: http://bnl.no/arbeidsforhold/helse-miljo-sikkerhet/hms-veikart/
SHA-Veiledning for Rådgivere i Planlegging og Prosjektering http://rif.no/media/6165/rif0117_veiledning_sha_nett.pdf