Presse Samferdselseksperten Erik Spilsberg er «Årets Ildsjel» i RIF
samferdselseksperten-erik-spilsberg-er-arets-ildsjel-i-rif

Samferdselseksperten Erik Spilsberg er «Årets Ildsjel» i RIF

(Oslo, 25. februar 2022) RIFs hederspris «Årets Ildsjel» ble denne uken tildelt samferdselsrådgiveren Erik Spilsberg fra Rambøll. I begrunnelsen poengteres det blant annet at få rådgivere har flyttet flere milliarder kroner på statsbudsjettet.

Prisen «Årets Ildsjel» gis til en person i RIF-miljøet som har bidratt ekstraordinært til å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse og styrke bransjens omdømme og rammevilkår.

Erik Spilsberg som til daglig jobber som rådgiver i Rambøll Trondheim, fikk utdelt prisen av styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening, Ole-Petter Thunes samt leder for RIF Trøndelag Daniel Wiesenberg.

– Erik Spilsberg har vist en ekstraordinær evne til å formidle faglig kompleksitet på en forståelig og pedagogisk god måte. Han har alltid stilt opp og bidratt med sin faglige ekspertise på temaer som har omhandlet samferdsel i RIFs næringspolitiske arbeid gjennom 10 år, sier Ole-Petter Thunes i en kommentar til utdelingen.

Erik har vært en sentral fagekspert på samferdsel i alle RIFs «State of the Nation»-rapporter helt siden den første publiseringen i 2010. – Gjennom sin faglige tyngde og grundighet har Erik spilt en viktig rolle i utviklingen av «State of the Nation»-rapportene som har evnet å sette vedlikeholdsetterslepet og behovet for oppgradering på den offentlige agendaen. Resultatet er blant annet at det er flyttet flerfoldige milliarder på statsbudsjettet til fornyelse på det norske jernbane- og veinettet. Mye av æren for dette tilskriver vi Erik Spilsberg, avslutter Thunes.

Med prisen følger det grafiske trykket «Hjem til hytta» av kunstneren Kristian Finborud.