Hva skjer hos RIF Sammenslåing av RIF og RIF Service
sammenslaing-av-rif-og-rif-service

Som vedtatt på årsmøte i hver av foreningene 6. mai 2021, skal foreningene RIF og RIF Service slås sammen til en felles forening.

Sammenslåingen skal skje ved at RIF overtar og viderefører virksomheten i RIF Service fra og med 1. januar 2022, og at RIF Service avvikles og oppløses. Formålet med sammenslåingen er å oppnå en mer hensiktsmessig organisering som blant annet vil lette foreningens administrative arbeid. Ettersom alle medlemmene i RIF også er medlem i RIF Service, vil sammenslåingen ikke få noen merkbare virkninger for foreningens medlemmer.

For mer informasjon, les dette notatet fra RIF.