Hva skjer hos RIF Sammenslåing av RIF og RIF Service
sammenslaing-av-rif-og-rif-service

Viktig informasjon til alle våre leverandører
RIF Service ble vedtatt nedlagt 1/1-2022 og all aktivitet videreføres i RIF.
RIF har et felles mottaksapparat for fakturaer, og vi har to kanaler for mottak av inngående fakturaer;
1. Vi ønsker tilsendt fakturaer pr PDF-format på epost regnskap@rif.no
2. Faktura pr post til
RIF
Postboks 5491 Majorstuen
0305 OSLO
Org. Nr. 987 179 384

Faktura pr e-post kan sendes som en PDF til vårt felles fakturamottak pr epost til
regnskap@rif.no. Merk at det kan kun være én faktura med vedlegg pr PDF pr epost.

For spørsmål – ta kontakt på regnskap@rif.no.

For mer informasjon, les dette notatet fra RIF.