Presse Samspillsveileder trakk fullt hus
samspillsveileder-trakk-fullt-hus

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) avholdt i dag et fullsatt frokostmøte om den nye samspillsveileder som de har lansert.

Målgruppen for frokostmøtet var offentlige og private byggherrer, entreprenører, prosjektleder- og rådgiverfirmaer, og andre som bistår byggherrer ved valg av gjennomføringsmodeller.

Siden det ikke finnes en norsk standardkontrakt for fullverdige samspillsavtaler innen bygg og anlegg, har RIF og Arkitektbedriftene laget nye kontraktsmaler for samspill – som er vedlagt den nye veilederen. Det er laget maler både for flerpartskontrakter (også kjent som IPD, Integrated project delivery) og for byggherrestyrt samspill. Dette er kontraktsformer som er under utprøving i Norge, både på bygg og samferdsel, og som er mye brukt i andre land.

Med veilederen ønsker Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektbedriftene i Norge å gi sitt bidrag til utviklingen av de nye samarbeidsformene der gjensidig samarbeid for balansert måloppnåelse er målet. I frokostmøtet gjennomgikk man veilederen og kontraktsmalene og diskuterte ulike erfaringer med ulike samspillsvarianter.

– Samspillskontrakter kan redusere risiko, tidsbruk og kostnader, samt frigjøre innovasjon og kreativitet i både utviklingsfasen og under gjennomføring. Med en ny veileder for samspillskontrakter håper både vi i Arkitektbedriftene og RIF å få fart på den nye modellen, som særlig har hatt suksess i store infrastrukturprosjekter i USA og Finland, sier Egil Skavang, adm. direktør i AiN.

Foto (Trond Brekke, RIF): Fullt hus på RIF og AiNs frokostmøte om Samspillsveilederen

Liv Kari Skudal Hansteen som er adm. direktør i RIF var svært fornøyd med både presentasjonene og oppmøtet i dag: – Det er positivt at så mange fra hele næringen viser interesse for Samspillsveilederen. Vi ønsker å finne fram til en bransjestandard, og denne veilederen ser vi på som en god start på dette arbeidet. Det har vært et fruktbart samarbeid mellom Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektbedriftene i Norge og dette er et godt grunnlag vi kan bygge videre på.

– Bakgrunnen for at vi har gått sammen har gjort denne felles innsatsen, er et genuint ønske om å få til til positiv endring og forbedringer for næringen vår. Vi ønsker å bidra til å bedre samarbeid mellom aktørene, redusere risikoen for forsinkelser og overskridelser og ikke minste sikre god verdiskaping. For gjennom vårt arbeid med å få innført Best Value metoden til Norge, erfarte vi den viktige sammenhengen mellom gode anskaffelser og kontrakter/gjennomføring for å sikre god måloppnåelse og verdiskaping, sier Ari Soilammi, RIFs utviklingssjef i en avsluttende kommentar til samspillsveilederen.

Mye av nøkkelen er nemlig å få til felles mål og felles incentiver.

Samspillsveilederen, som er gratis, kan lastes ned på nettsidene til RIF eller AiN.

Foto: Anette Bakker, Juridisk sjefsrådgiver hos AiN og Morten Gran, juridisk rådgiver for RIF. Begge har vært sterkt delaktige i utviklingen av samspillsveilederen og stod for det faglige programmet på dagens frokostmøte. Foto: RIF