Hva skjer hos RIF, Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer RIFs Høstkonferanse – 27. oktober
save-the-date-rifs-hostkonferanse-27-oktober

Nedtelling til RIFs Høstkonferanse

Hold av dagen for RIFs tradisjonelle Høstkonferanse! I år blir det endelig også en fysisk konferanse i Bjørvika med et spennende faglig program og mulighet for mingling etter konferansen som starter klokken 12.00 den 27. oktober. Høstkonferansen finner sted i Dronning Eufemias gate 8. 

Her er programmet, påmeldingslenke kommer snart!

Dilemmaenes tid for byggenæringen 

De neste årene må vi finne gode løsninger som sikrer bærekraftig vekst i en tid som preges av komplekse problemstillinger- Et mindre økonomisk handlingsrom, klimakrise, store energiutfordringer og høy etterspørsel etter kompetanse. Hvilke dilemmaer må håndteres for at næringen skal kunne være med på å skape merverdi for hele samfunnet? Hvilken rolle vil rekruttering og ny teknologi spille? Hvilken innsikt behøver ledere for å kunne levere svar og verktøy? Og ikke minst: Hvilke muligheter gir dette næringen? 

Kl. 12.00 – 12.10 Velkommen  

Kl. 12.10 – 12.20 Dilemmaenes tid for BAE-næringen  

Hvilke dilemmaer står vi overfor, hva kan rådgiverbransjen bidra med, hvordan kan oppdragsgivere få mer effekt og verdi ut av sine investeringer? 

Kl. 12.10 – 12.40 Makroperspektiver for Norge 

«Makroøkonomisk perspektiv i en ny tid». Vi får blikk utenfra på hvordan mindre økonomisk handlingsrom vil prege offentlige budsjetter og hvordan politiske myndigheter har agert i tidligere nedgangstider

12.40 – 13.10 Hvilke utfordringer og muligheter gir energikrisen?  

 Hva er utfordringsbildet og markedspotensialet i produksjon og distribusjon av grønn energi? 

Kl. 13.10 – 13.40 Investor- og kundeperspektivene 

Hva er viktig for investorene og kundene fremover? Hva trenger de fra sine samarbeidspartnere?   

Kl. 13.40 – 14.00 Pause 

Kl. 14.00 – 14.30 Teknologi- og innovasjonsperspektivene

Hva må bransjen selv gjøre for å utnytte nye muligheter innen ny teknologi og innovasjon? Hvilke hindringer må løses? Hva er de største mulighetene? 

Kl. 14.30 – 14.50 Hvordan omstiller vi oss for en ny fremtid? 

Hvordan benytte atferdspsykologi og nudging til å forutsi og påvirke menneskers atferd med mål om å endre vaner, og bidra til å skape bedre leveranser.  

Kl. 14.50 – 15.05 Perspektivene fra de unge 

Hvilke råd vil unge rådgivende ingeniører gi til dagens ledere i bransjen?  

Kl. 15.05 – 15.20 – Utdeling av ny pris til årets Unge Rådgiver 2022. 

Kl. 15.20 – 15.40 Bransjeperspektivet 

Et mindre økonomisk handlingsrom, klimakrise, store energiutfordringer og høy etterspørsel etter kompetanse. Hvilke grep bør bransjen selv ta for å møte utfordringene og gripe mulighetene?  Hva er viktige take-aways for store og små bedrifter?   

Kl. 15.45  – Tapas og mingling i Skybar