Presse Få med deg høydepunktene fra RIFs Høstkonferanse!
se-bilder-fra-rifs-hostkonferanse

RIFs Høstkonferanse «Dilemmaenes tid» ble avholdt 27. oktober i Bjørvika i Oslo. Den tradisjonelle konferansen ble i år arrangert for 55. gang.

Temaet «Dilemmaenes tid» ble valgt fordi det rommer mye av kompleksiteten i både utfordringene og mulighetene vi som næring og samfunn står overfor.

En rekke innledere, paneldeltakere og moderatorer bidro til gode diskusjoner om hvordan BAE-næringen kan finne gode løsninger som sikrer bærekraftig vekst i en tid som preges av mindre økonomisk handlingsrom, større geopolitisk usikkerhet, klimakrise, stort behov for mer energi og høy etterspørsel etter kompetanse. De store endringene fører med seg en rekke dilemmaer, men også forretningsmuligheter.

Rundt 130 konferansedeltakere fikk overvære et tettpakket program om temaer som er avgjørende for å lykkes med økt verdiskaping og grønn omstilling.

Her kommer noen høydepunkter fra konferansen:

De rådgivende ingeniørenes rolle i samfunnet

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF, innledet med å snakke om alvoret vi står overfor akkurat nå, og viste til at mye står på spill i en virkelighet som preges av krig, klima- og naturkrise og svekket tillit i samfunnet. Hun var likevel opptatt av at de rådgivende ingeniørene kan gjøre en positiv forskjell på veien mot en mer bærekraftig utvikling av det fysiske Norge.

Dilemmaenes tid for byggenæringen   

Grethe Bergly, Konsernsjef i Multiconsult og styreleder i RIF, innledet om dilemmaene Norge står overfor og hvordan investorer og samfunnet kan få mer verdi og bærekraft ut av sine investeringer.

Hvilke utfordringer og muligheter gir energikrisen?  

Verden trenger mer fornybar energi, og vi trenger det raskt. Hvilke utfordringer gir energikrisen – og hvilke muligheter fører den med seg? Og hva er utfordringsbildet og markedspotensialet innen produksjon og distribusjon? Til å svare på svare noen av spørsmålene alle for tiden lurer på inviterte vi Vegard Wiik Vollset (Rystad Energy), Gunnar Løvås (Statnett), Grethe Bergly (Multiconsult) og Eivind Heløe (Energi Norge) til en spennende og høyaktuell panelsamtale. Samtalen ble ledet av Egil Hogna (Norconsult)

Makroperspektiver for Norge

Vi fikk også et innblikk i makroperspektivene for Norge. Kristin Clemet, daglig leder i Tankesmien Civita, snakket om hvordan mindre økonomisk handlingsrom vil prege offentlige budsjetter, hvordan politiske myndigheter har agert i tidligere nedgangstider – og hvor vellykket har det vært.

Teknologi- og innovasjonsperspektivet  

Hva må bransjen selv gjøre for å utnytte mulighetene innen ny teknologi og innovasjon? Hvilke hindringer må løses? Hva er de største mulighetene? Denne diskusjonen tok vi selvsagt på høstkonferansen. Panelet besto av Olav Weider, (Dr. Tech Olav Olsen/Artelia Group), Anne Strand-Gjesdal (Asplan Viak) og Ingebjørg Foss Daae (Consigli). Samtalen ble ledet av Heidi Berg (Trimble Solutions)

Perspektivene fra de unge og Årets Unge Rådgiver

Hvilke råd vil den yngre garde av rådgivende ingeniører gi til dagens ledere i byggenæringen? Under konferansen fikk vi lytte til kloke innspill fra Agnes Öster Haagensen (Rambøll og uRIF Oslo), Richard Opsahl Resvoll (Årets Unge Rådgiver 2021 og Multiconsult) og Mari Hauglo (Norcosult). Til å lede denne samtalen hadde vi fått med oss Jan Arild Kingswick, Adm. dir. HRP, som brenner for å løfte frem de unge. 

Under konferansen ble selvsagt Årets Unge Rådgiver kåret, som denne gangen gikk til Ranvei Dahl Isaksen, som er COWIs fagekspert innen solkraft og batteriteknologi. Isaksen gikk helt topps i tøff konkurranse med de to andre finalistene, som var geoteknikeren Tellef Kydland og solenergirådgiveren Mari Lauglo, begge fra Norconsult. Til slutt var det Isaksens erfaring fra akademia og som rådgiver og deltaker i utviklingsarbeid og standardiseringskomiteer, som sikret henne seieren. Vi gratulerer!

Nye perspektiver

I tillegg fikk ga Irmelin Bergh, som er partner/Ph.d. i NudgeLab, et innblikk i hvordan benytte atferdspsykologi og nudging til å påvirke valgene, med mål om å skape bedre leveranser.  Helt til slutt snakket Arnt Marius Eriksen (Hinnstein), Nina Svendsen (Prosjektutvikling Midt-Norge) og Birgit Farstad Larsen (Cowi) hvilke grep bør bransjen selv ta for å håndtere dilemmaene og gripe forretningsmulighetene.