Presse Seminar for å redusere konfliktnivået
seminar-for-a-redusere-konfliktnivaet

Rådgivende Ingeniørers Forening, Prosjekt Norge, EBA og Arkitektbedriftene i Norge er enig om at konfliktnivået innen prosjektbasert virksomhet er for stor. Som et initiativ for å bedre situasjonen inviterer de derfor til et seminar 22. oktober for deltakere fra alle deler av BAE-næringen.

– Feil og mangler koster mye penger, for alle i byggeprosjektene. Men, det er sjelden bare én årsak til at feil og mangler oppstår, og derfor er det også lett å skylde på andre. Hvis vi skal gjøre noe med denne situasjonen, og samtidig få ned konfliktnivået i byggeprosjektene, må vi sette oss sammen og se på hvordan vi arbeider. Å skylde på hverandre gir oss ganske sikkert ikke løsningen, sier Egil Skavang, adm. direktør i Arkitektbedriftene i Norge i en kommentar til det kommende seminaret.

Konfliktseminaret finner sted den 22. oktober klokken 10.00-14.30 i RIFs lokaler.

NTNU-lektor Omar Sabris, som har forsket på ulike hovedårsaker til hvorfor konflikter oppstår, mener det er fire grunner som skiller seg ut: Pengekrangler relatert til sluttoppgjør, uenighet knyttet til anbudsbeskrivelser, lavt prisede kontrakter og endringer i prosjektene.

– Det er en vedvarende bekymring i hele næringen over det høye konfliktnivået, som i enkelte tilfeller kan gå ut over effektiviteten i prosjektene. Ikke bare rammer dette lønnsomheten i det enkelte prosjektet, men over tid vil et økende konfliktnivå gi BAE-næringen et dårligere omdømme og svekke rekrutteringen til næringen. RIF mener at større bruk av standardkontrakter og Best Value prosjekter vil føre til færre konflikter, sier Utviklingssjef i RIF, Ari Soilammi.