Hva skjer hos RIF, Presse Liv Strøm fra Norconsult er Årets ildsjel!
sha-ekspert-liv-strom-fra-norconsult-er-arets-ildsjel

Prisen deles ut hvert år under RIFs årsmøte til en person i RIF-miljøet som har bidratt ekstraordinært til å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse og styrke bransjens omdømme og rammevilkår.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at med et brennende engasjement for å fremme en trygg arbeidsplass og ekspertise innen feltet sikkerhet, helse og arbidsmiljø har Liv inspirert andre til å prioritere sikkerhet og trivsel i sine respektive organisasjoner. Hun har også vært en stor pådriver for å utvikle, kurse og fremme kompetanse innen feltet og er en synlig aktør på vegne av RIF og ekspertgruppen SHA/HMS.