Presse Skudal Hansteen gjenvalgt som visepresident i EFCA
skudal-hansteen-gjenvalgt-som-visepresident-i-efca

Administrerende direktør i RIF Liv Kari Skudal Hansteen ble på generalforsamlingen i Gent gjenvalgt som visepresident i den europeiske rådgiverforeningen EFCA.

– Jeg er glad for tilliten fra de øvrige europeiske bransjeforeningene. Vi i styret la en svært ambisiøs plan for økt synlighet og rammepåvirkning i forrige styreperiode og vi ser at medlemmene er fornøyde med resultatene. Jeg ser frem til å fortsette dette arbeidet, sier Liv Kari Skudal Hansteen.

Som den eneste bransjeforeningen for rådgivende ingeniører i Europa representerer EFCA RIF og 25 andre nasjonale foreninger i Europa, som igjen sysselsetter ca. 1 million rådgivere og genererer mer enn NOK 1500 milliarder årlig i omsetning. EFCA representerer dessuten den internasjonale foreningen FIDIC i Europa.

– Liv Kari har en bred erfaring og dyp forståelse for bransjen, og hvordan man synliggjør bransjens kompetanse og verdiskaping samt forbedring av rammebetingelsene. Hun vil derfor gjøre en fortsatt god innsats som visepresident i EFCA for å fremme den europeiske rådgiverbransjen, sier RIFs styreleder Øyvind Mork.

– Når så mange føringer fra EU påvirker rammevilkårene for bransjen også nasjonalt, er det viktig å være proaktiv og jobbe systematisk inn mot beslutningstakerne i EU. EFCA har som hovedformål å fremme europeisk rådgiverbransje i Europa og jobber mye inn mot EU når det gjelder rammer for bygg/ og anleggsnæringen generelt og rådgiverbransjen spesielt. Særlig sentralt for oss er standardisering og føringer for offentlig innkjøp med vektlegging av verdiskaping, klima og miljø, livssykluskostnader, innovasjon og promotering av åpen BIM, avslutter Skudal Hansteen.