Presse – Slipp de unge til i byggenæringen
slipp-de-unge-til-i-byggenaeringen

Jan Arild Kingswick mener mennesker er næringens viktigste ressurs. Den administrerende direktøren i konsulentselskapet HRP mener det er nødvendig å tilegne seg ny kunnskap for å henge med i utviklingen, og ikke minst: satse på yngre krefter for å skape en mer bærekraftig og innovativ bygg- og anleggsnæring.

Se informasjon om programmet for høstkonferansen 27. oktober og påmelding her.

– Innovasjonstakten går raskere, og digitaliseringen har i aller høyeste grad skutt fart. I tillegg kommer klimaendringene nærmere. Dette er utfordringer som hele bransjen må ta på alvor. Men skal vi lykkes, kreves det at vi tilegner oss ny kompetanse vi tradisjonelt ikke har hatt. Her er de unge en viktig nøkkel, sier Kingswick.

Under RIFs høstkonferanse, som har fått overskriften «Dilemmaenes tid», skal han moderere panelsamtalen hvor de unge rådgivende ingeniørene gir råd tid dagens ledere i byggenæringen. Å slippe yngre krefter til er et tema som engasjerer Kingswick.

-Det er ikke nok å bare lytte til de unge. Unge, flinke mennesker må også få tillit og posisjoner. I Norge har vi en forventing om at man skal ha lang erfaring for å få tunge og viktige posisjoner. Det er gammeldagse holdninger, som reduserer innovasjonskraften vår, sier den administrerende direktøren.

Kingswick mener det er helt nødvendig å tørre å satse på ansatte med ny og variert bakgrunn og erfaringer dersom bransjen skal ha mulighet til å holde tritt med utviklingen. Å gi unge mulighet til å prøve seg, vil også øke sjansen for å rekruttere og beholde de gode hodene, tror HRP-sjefen.

– Vi må erkjenne at de som var stjernene våre for ti år siden, kanskje ikke vil være de viktigste for oss i fremtiden. Gjør vi ikke det, vil vi gå glipp av mange flinke folk som kunne utfordret oss og utviklet næringen i en mer bærekraftig og innovativ retning, avslutter han.