Hva skjer hos RIF Søker gode løsninger for sirkulære og bærekraftige bygg – Byggedagene 2020
soker-gode-losninger-for-sirkulaere-og-baerekraftige-bygg-byggedagene-2020

Innovasjon Norge inviterer nå til en innovasjonskonkurranse for byggenæringen i forbindelse med Byggedagene 2020, som arrangeres 25. og 26. mars.

Byggenæringen er en storforbruker av materialer og energi, og derfor ansvarlig for store mengder klima- og miljøutslipp, i tillegg til å gjøre beslag på begrenset areal og virke.

Krister Moen

Krister Moen
 

Han peker på at næringen gjennom prinsipper for sirkulær økonomi kan øke bruken av fornybare ressurser og effektivisere bruk og gjenbruk av energi og materialer.

– Vi i Innovasjon Norge ønsker å invitere bedrifter til å være med på en innovasjonskonkurranse for å få frem de beste bærekraftige løsningene for byggenæringen. Om din bedrift har planer om et nytt produkt, en ny forretningsmodell, et nytt konsept eller annen løsning som bidrar til dette, så hiv dere rundt og bli med på konkurransen, sier Krister Moen.

Basert på en kortfattet beskrivelse av prosjektet, vil en jury nominere tre aktører som får presentere sin løsning under Byggedagene 2020 dag 2, 26. mars. De nominerte forbereder en presentasjon på fire minutter som beskriver behovet, løsningen og videre planer for realisering av denne. Publikum i salen vil stemme frem en vinner basert på denne presentasjonen.

Vinneren får 100.000 kroner til å arbeide videre med prosjektet*.

Nominasjonskomitteen vil bestå av representanter fra Innovasjon Norge, Enova, Design og Arkitektur Norge, og Forskningsrådet. Nominerte løsninger vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

– Løsningen gir reduserte klima- og miljøutslipp
– Løsningen fremmer tankegang innen sirkulær økonomi
– Løsningen gir verdiskaping i Norge og er nyskapende
– Løsningen er gjennomførbar både teknisk og markedsmessig
– Løsningen er presentert på oversiktlig måte
– Løsningen eies og sendes inn av organisasjon registrert i Brønnøysund

Dersom dette virker interessant, ber Innovasjon Norge deg fylle ut denne nominasjonssøknaden innen 1. mars.

*Tilskuddet forutsetter handlingsrom i Statsstøtteregelverket. I etterkant av konkurransen vil vinneren få hjelp til å fylle ut kortfattet søknad til Innovasjon Norge for å utløse premien.

Illustrasjonsfoto: Øystein Krogsrud/Innovasjon Norge