Kompetanse, Kurs og arrangement, Presse Sommerseminar: Profesjonsansvar, entrepriserett og forsikring 6. juni
sommerseminar-profesjonsansvar-entrepriserett-og-forsikring-6-juni

RIFs juristnettverk og RIF Forsikringsservice inviterer til sommerseminar med fokus på profesjonsansvar og entrepriserett for bedrifter med medlemskap i RIF-foreningen. Målgruppen for seminaret er både jurister, ingeniører og andre fagpersoner som arbeider med kontraktsrett, foretar prosjektering eller har interesse for ansvarsforsikring og entreprise.

Program for ettermiddagen:

  • Grensesnittet for prosjekteringsansvar mellom det andre har prosjektert på et tidligere tidspunkt og når det nå skal prosjekteres videre kan være utfordrende. Problemstillinger til ansvarsgrunnlag og totalentrepriseunntaket vil bli løftet fram.

Hans Augun Parmann og Hans Kenneth Viga vil dele sine tanker og erfaringer med innenfor dette området.

Hans Augun leder Wiersholms entrepriseavdeling. Han har bred erfaring med håndtering av store og komplekse saker for norske og internasjonale klienter. Han bistår med strategiske vurderinger, utformingen av kontrakter, rådgivning i prosjektgjennomføringsfasen, forhandlinger og tvisteløsning.

Hans Kenneth er partner på Wiersholms forsikringsavdeling. Han er internasjonalt anerkjent for sin helhetlige ekspertise innenfor forsikringsretten og bistår klienter i strategisk rådgivning både innenfor det kommersielle, salg, oppgjør og tvist. Han har særlig interesse for og erfaring med komplekse internasjonale tvister og moderne forsikringsprodukter.

  • «Energibrønndommen» – Høyesteretts dom 21. desember 2023, HR-2023-2420-A

Are Hunskaar representerte en av partene i Høyesterett og vil dele sine erfaringer.

I nærmere 20 år har han bistått entreprenører, rådgivere og byggherrer over hele landet. Han har lang og bred prosedyreerfaring, hovedsakelig innen entrepriserett, profesjonsansvar for rådgivere og forsikringssaker. Arne er i dag partner i DLA Piper.

  • Siste nytt fra RIFs ansvarsporteføljen med aktuelle skadehendelser og unntak en bør være oppmerksom på. I tillegg vil vi løfte fram trendene i ansvarsporteføljen.

Per Oddvar Pallum vil dele sine og Gjensidiges erfaringer fra siste års skadehendelser Fokus vil være hva vi generelt kan lære samt hvilke unntak en bør være oppmerksom på. Per Oddvar Pallum er fagsjef i Gjensidige for ansvar- og profesjonsansvarsforsikring. Per Oddvar har lang erfaring fra skadeoppgjør innenfor fagområdet og er blant annet foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter.

Atle Nikolaisen vil gi et kort innblikk i trendene i ansvarsporteføljen. Atle er daglig leder i RIF Forsikringsservice.

Når: Torsdag 6. juni fra kl. 14:00 til 17:00. Første foredragsholder starter kl. 14:20. Fra 14:00 serverer kaffe/te, wraps eller lignende. 

Hvor: Louise Restaurant – Stranden 3 – Aker Brygge

Begrenset antall plasser til 75. Vi får dessverre ikke til digital overføring denne gangen, men vi forsøke å få det til på høstseminaret.

Ønsker du å delta: Send påmelding til atle@rif.no

Frist for påmelding: 29. mai 2024