Hva skjer hos RIF, Kompetanse, Presse Sommerstudentenes rapport på overvannsdisponering- myndighetene må følge opp tettere enn i dag!
sommerstudentenes-rapport-pa-overvannsdisponering-myndighetene-ma-folge-opp-tettere-enn-i-dag

På bildet: I år har disse studentene deltatt. Fra venstre: Eivor Høydahl Fodnes fra Sweco, Sondre Telle fra Multiconsult, Villemo Bols fra Rambøll og Kenneth Frisk Svendsen fra Norconsult. Vertskap for sommerstudentprosjektet har i år har vært Sweco, og lengst til høyre på bildet er leder av RIFS ekspertgruppe VA, Svein Erik Bakken fra Sweco.

Ekspertgruppen i RIF innen vann- og miljøteknikk, har hvert år et sommerprosjekt innen vann og miljø, der studenter fra selskapene som er representert i ekspertgruppen, får sitte sammen i en uke, og arbeide med tema. I år har temaet vært erfaringer med lokal overvannsdisponering (LOD-tiltak).

Leder av ekspertgruppen, Svein Erik Bakken, Sweco, er svært godt fornøyd med den innsats som studentene også i år har nedlagt. Sommerstudentenes rapport viser et stort behov for at myndighetene følger opp NOU 2015:16 om Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs. For lite har skjedd og det er for lite koordinering og oppfølging mellom de involverte fra krav blir satt til LOD-tiltak, gjennom planleggingen, byggingen og videre oppfølging og drift av løsningene. Med de endringer som skjer med klimaet, gjennom villere, varmere og våtere er behovet for faktisk oppfølging større enn noen gang.

Spørsmål som sommerstudentene har tatt opp:

  • Hva vet vi om LOD-tiltakene etter at de er blitt satt i drift og har vært i drift i en periode?
  • Fungerer de etter hensikten? Mister de funksjonalitet over tid? Er noen av anleggene satt helt ut av drift?
  • Det ses på anlegg som er etablert og driftet i offentlig og privat regi. Er det noen forskjeller her?
  • Hvem etterser funksjonaliteten og driftssikkerheten av anleggene? Er det vaktmestere, driftsansvarlige etc.
  • Hvordan finansieres drift og vedlikehold av anleggene?
  • Kan det sies noe om hvor lenge tiltakene er operative før de må gjennomgå større rehabilitering og oppgradering?

Her finner du sommerstudentenes rapport.

God lesning!