Presse Stadig nye opplag av RIFs bok om Best Value
stadig-nye-opplag-av-rifs-bok-om-best-value

Rådgivende Ingeniørers Forening må stadig trykke opp nye opplag av den første norske boken om Best Value metodikken. Totalt er nå over 1000 eksemplarer av boken trykket opp.

– Det er gledelig at stadig flere aktører i BAE-næringen ønsker å lære mer om BVP-metodikken, sier Ari Soilammi som er utviklingssjef, og for tiden fungerende adm. dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), og medforfatter av boken.

Best Value er en metode for å gjennomføre anskaffelsestransaksjoner. Den kommer fra USA og fra Nederland, hvor både kontraheringstiden og konfliktnivået i prosjektene er blitt betydelig redusert ved bruk av BVP.

RIFs bok «Prestasjonsinnkjøp» ble lansert sommeren 2016, og etterspørselen har økt parallelt med at stadig flere norske byggherrer har tatt metodikken i bruk i sine prosjekter.

Etter hvert er listen av byggherrer som bruker eller har konkrete planer om å bruke BVP blitt lang; Asker kommune, Bane NOR, Nye Veier AS, Oslo kommune (4 prosjekter), Rælingen kommune, Statsbygg, Stavanger Eiendom, Sykehusbygg HF, Omsorgsbygg Oslo KF og Trondheim kommune er blant dem. Totalt snakker vi om prosjekter med nærmere 50 milliarder kr i verdi i utlyste og kjente kommende konkurranser hvorav Nye Veiers prosjekter utgjør hoveddelen. Nye Veier har etablert BVP som sin hovedmetodikk for bygg- og anleggsanskaffelser.

– Nå har vi i fire runder trykket opp over 1000 eksemplarer av boken og må snart vurdere å trykke opp enda flere, etter at et av de store rådgivningsselskapene i forrige uke alene bestilte 50 eksemplarer av boken til sitt hovedkontor, avslutter Ari Soilammi.