Presse State of the Nation 2021 lanseres 28. april
state-of-the-nation-2021-lanseres-28-april

State of the Nation ble første gang utgitt i 2010, og deretter i 2015. Nå legges det frem en oppdatert gjennomgang av status og behov for å sikre skoler, sykehus, vei, bane og energiområdet samt flere andre samfunnskritiske områder en bærekraftig fremtid.

– For byggene og infrastrukturen utgjør selve ryggraden i utviklingen av by og land. Tilstanden og utviklingen av denne ryggraden vil derfor være avgjørende for at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i. Tilstanden påvirker vår trivsel, miljøet, sikkerheten, våre små og store bosteder, arbeidsplasser og økonomi. State of the Nation 2021 bør leses av alle som er opptatt av samfunnsutvikling, klimatilpasning og bærekraft, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Arbeidet med rapporten er utført av fageksperter fra landets største rådgiverfirmaer; Norconsult, Multiconsult, Sweco, Asplan Viak, COWI og Rambøll. Vurderingene og anbefalingene er deretter kvalitetssikret eksternt av fageksperter fra NTNU. Dette er den mest omfattende kartleggingen av infrastruktur som gjennomføres her til lands. Siden første utgivelse i 2010 har rapporten inntatt en posisjon som et svært viktig kunnskapsgrunnlag for politikere og øvrige beslutningstakere. Samtidig har rapporten gitt kommuner, etater og fylker et solid grunnlag for å kunne sammenligne egen tilstand og utvikling med resten av landet.

– I tillegg til en detaljert tilstandsbeskrivelse, presenterer rapporten konkrete tiltak som vil ruste Norge for fremtiden. Kunnskap er nøkkelen til kloke beslutninger, så derfor håper vi politikerne vil følge våre råd. Vi begynner å få dårlig med tid Jo lengre tid det går før politikerne tar grep, jo dyrere blir det å hente igjen vedlikeholdsetterslepet. Dessuten haster det å få til plass mer klimatilpassede løsninger og sette i gang tiltak som bidrar til å stoppe global oppvarming, avslutter Skudal Hansteen.

På lanseringswebinaret 28. april vil RIF legge frem hovedfunnene fra rapporten. Deretter blir det kommentarer og debatt med stortingspolitikere som alle har et sterkt engasjement for norsk infrastruktur. Blant paneldeltagerne er Høyres Helge Orten, som også er leder for Stortingets Transportkomité og FrPs Helge André Njåstad. Han er første nestleder i Stortinget Kommunal- og forvaltningskomité. I tillegg stiller Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø og Senterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets Næringskomité og har flere års erfaring som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Trykk her for å gå til påmelding til webinaret.