Presse – Statsbudsjettet betyr bråstopp for ytre InterCity
statsbudsjettet-betyr-brastopp-for-ytre-intercity

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer full stopp i planleggingen av de ytre InterCity-strekningene. Det frykter Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). – Dette er sløsing av felleskapets penger og vil forsinke prosjektene betydelig, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

De ytre InterCity-strekningene til Lillehammer, Halden og Skien kan nå stå i fare for å bli kraftig forsinket. Det vil ha store samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige konsekvenser.

I forslag til Statsbudsjett er det avsatt 145 millioner til blant annet planlegging av ytre InterCity. Det er en kraftig nedgang i forhold til både fjorårets budsjett og forventningene. I praksis skyves ferdigstillelsen av Intercity-prosjektet ut i det blå.

DSC_9347 med RIF Logo mini.jpg                              Regjeringen har vært flinke til å tenke helhetlig på bygging av vei. Det burde de også gjøre på jernbane. Start-og-Stopp i planlegging vil kunne koste samfunnet 100 millioner kroner ekstra og er en enorm sløsing med statlige midler. Dette kommer i tillegg til at pendlere i hele østlandsområdet vil få et dårligere tilbud enn nødvendig i mange år fremover, sier Hansteen.

Usikkerhet for kommunene

For kommunene langs strekningen vil en utsettelse by på problemer. Store arealer vil fortsatt ligge båndlagt og hindre kommunene i å drive langsiktig planlegging av sine lokalsamfunn. Boligprosjekter, næringsprosjekter og veiutbygging blir satt på vent i påvente av at trasevalg avklares. Det bidrar også til å holde presset oppe på boligmarkedet i Osloregionen.

– For kommunene vil det bety at det vil bli vanskeligere å planlegge langsiktig, fortsetter Skudal Hansteen.

200 millioner ekstra

RIF har beregnet at det må bevilges 200 millioner ekstra på over Statsbudsjettet for å sikre at planlegging av disse jernbanestrekningene skal gå i henhold til fremdriften i Nasjonal Transportplan (NTP). De setter sin lit til budsjettforhandlingene på Stortinget, og var i dag på åpen høring hos Transport- og Kommunikasjonskomiteen for å gjøre de folkevalgte oppmerksomme på situasjonen.

– Nå håper vi Stortingspolitikerne innser konsekvensene dersom ikke nok midler bevilges og sørger for at planleggingen kan gå i henhold til fremdriften. Ytre InterCity er viktig for pendlere, miljøet og hele Østlandet. Det ville være veldig korttenkt dersom alt arbeidet som er lagt ned til nå skal være til ingen nytte, avslutter Skudal Hansteen.