Hva skjer hos RIF Status – Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
status-nasjonalt-senter-for-vanninfrastruktur

Det må investeres mer enn 300 milliarder kroner i infrastruktur for vann og avløp
før 2040. De største kostnadene er knyttet til ledningsnettet.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) skal være et sted for
opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidsrettet vanninfrastruktur. Der
brukerne kommer for å lære, opparbeid ny kunnskap og utvikle nye produkter og
tjenester.

Senteret er under utvikling, har ferdig regulert tomt (13 mål) på Ås og rammetillatelse for etablering av bygg og utomhusanlegg. Et trenings- og testfelt vil være en meget sentral del av senteret, og en prosjekteringsgruppe utarbeider nå en plan for anlegget.

Foreløpig plan for trenings- og testfeltet

Funksjonalitet som det så langt er tatt høyde for:
a) Lekkasjesøk – vannledning (VL) og avløp fellesledning (AF)
b) Andre driftsoppgaver ledningsnett (rørinspeksjon, trykkprøving, pluggkjøring mm.)
c) Grøfte- og gravearbeider
d) NoDig
e) Demoareal for arealkrevende kurs, utstillinger
f) Instrumentering, fjernstyring
g) Moderne overvannshåndtering
h) Visualisering av VA
i) Fleksibilitet for undervisning, testing og forskning

 • Foreløpig plan tilgjengeliggjøres 29. oktober på Vannsenterets nettsider
  • Innspill gis ved å fylle ut spørreskjema – link på Vannsenterets nettsider
  • Frist for innspill 21. november
  • Videre bearbeiding av plan og løsninger basert på innspill og arbeid i prosjekteringsgruppa
  • Plan med anbefalinger – til styremøte i Vannsenteret 15/12
  • Deretter videre vurderinger og beslutninger – detaljprosjektering, organisering og gjennomføring av byggeprosjekt
 • For å lese mer og gi innspill, trykk her.