Hva skjer hos RIF Større kurstilbud til RIF-medlemmer
storre-kurstilbud-til-rif-medlemmer

Rådgivende Ingeniørers Forening har inngått et utvidet kurssamarbeid med Tekna. Resultatet er større kurstilbud til medlemmer av alle tre foreningene.

Nå kan de som er ansatt i et RIF-firma delta på kurs i regi av Tekna og RIF. Det samme gjelder for medlemmer av Tekna. Et nytt samarbeid sikrer nå RIFs medlemmer tilgang til et større kurstilbud for bygg- og anleggsbransjen samt rabatt på kursdeltakelse.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er den største landbaserte næringen med over 350.000 ansatte. Næringen er også en av landets eldste næringer, men er i stadig utvikling, særlig innenfor bærekraft og digitalisering.

– Det er naturlig at medlemmene og nettverk i organisasjonene får det samme etterutdanningstilbudet, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Eksempler på fagområder det tilbys kurs i: 

  • Prosjektgjennomføring – bygg og anlegg
  • Byggherreforskriften – i et nøtteskall
  • Byggeledelse – NS 8403
  • Miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere (1/2 dag)
  • Miljøriktig materialvalg – kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige
  • Samspillkontraktene – Utvikling, anskaffelser og gjennomføring
  • Legionelladagen 2021
  • En innføring i prosjekteringsledelse
  • Støt og vibrasjoner – dimensjonering av bygninger

Medlemmene melder seg på via sin organisasjon.  Medlemmene i organisasjonene får kursene for en lavere pris enn de som ikke er medlem i noen av organisasjonene.