Presse Structor er nytt RIF-medlem
structor-er-nytt-rif-medlem

Det rådgivende ingeniørfirmaet Structor er blitt medlem i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

– RIF-medlemskap er viktig for Structor, sier dr.ing. Jan Ove Holmen, styreleder og gründer av Structor i Norge. Det å delta i synliggjøringen av bransjens verdiskapning i samfunnet er viktig. Der har RIF utviklet seg til å bli en sentral aktør med innpass og påvirkning.

– I tillegg mener vi at Structor representerer noe nytt i rådgiverbransjen i en tid der oppdragsgivere og myndigheter forventer stadig bedre og spissere kompetanse fra rådgiverne. Vår organisasjon skal bygge på frittstående spesialistselskaper i samarbeid. Det lille selskapets driv i kombinasjon med hele gruppens bredde og kapasitet er vår styrke. Structor er bygget opp uten sjefshierarkier. Vår ledelsesfilosofi er basert på tillit, dialog og medbestemmelse/partnerskap med fokus på verdiskapning og kvalitet på det vi leverer. Vi ser frem til å delta aktivt i RIF i vår videre utvikling, sier Holmen.

– Vi er glade over å få Structor som medlem. Firmaet kjennetegnes ved faglig sterke og løsningsorienterte medarbeidere og vil bli et fint tilskudd til RIFs medlemsmasse, sier utviklingssjef i RIF, Ari Soilammi.