Hva skjer hos RIF Studenter fornøyd etter besøk på Byggedagene

– Flott at RIF og Byggeindustrien inkluderer studenter på denne måten, sier de fornøyde studentene som var invitert av Byggeindustrien og RIF til Byggedagene 2013.

RIF hadde med seg Caroline Frøytlog (Universitetet i Agder/Rambøll), Simen Lunder (UMB/Multiconsult) og Ingvild Hovstein Haugen (UMB/Hjellnes Consult).

– Jeg var veldig fornøyd med Byggedagene. Spennende å se hvordan slike arrangement foregår, som student er det ikke hverdagskost å være samlet med store deler av byggenæringen. Noe av det jeg syntes var mest nyttig var at alle foredrag fokuserte på det store perspektivet. Det å gå et skritt tilbake å tenke helhet og det store samfunnsbildet, sier Ingvild Hovstein Haugen.

– Årets temaer var veldig interessante, og som student var det spennende å få innblikk i noen av de komplekse og krevende utfordringene byggebransjen står overfor i årene fremover. Innleggene og debattene var interessante og belyste mange sentrale problemstillinger. Jeg fikk inntrykk av at god samhandling i byggebransjen er viktig for å oppnå gode løsninger ved planlegging og bygging, sier Caroline Frøytlog.

Studentene er tilknyttet RIF-firmaene gjennom sommerjobb og oppgaveskriving.

Bildet fra venstre: Ingvild Hovstein Haugen, Simen Lunder og Caroline Frøytlog på Byggedagene 2013.