Kompetanse, Presse Tar tak i ingeniørmangelen og utvider studietilbudet
tar-tak-i-ingeniormangelen-og-utvider-studietilbudet

Institutt for bygg- og energiteknikk har gått sammen med RIF og andre bransjeorganisasjoner, næringsliv og offentlige etater for å styrke rekrutteringen til ingeniørstudiene og utdanne flere ingeniører.

Samarbeidet har resultert i at OsloMet kommer til å tilby nye masterspesialiseringer i geoteknikk og smart vannteknologi fra høsten 2023, for å møte stor etterspørsel etter fagfolk.

Det planlegges store utbyggingsprosjekter innenfor vei og bane, og vann og miljø, der det trengs kompetanse i geoteknikk som dreier seg om ingeniørfaglig behandling av jordmaterialer som jord og stein for å finne løsninger på ulike problemer, vanligvis knyttet til hydrologisk, geologisk og geofysisk teknikk.

Den nye spesialiseringen i geoteknikk retter seg mot bachelorkandidater fra ulike deler av Norge, og fra utlandet, og kan også egne seg for ansatte i industrien med bakgrunn i byggeteknikk, som ønsker en slik spesialisering.

Den andre nye spesialiseringen i smart vannteknologi tar for seg analyse, design og forvaltning av urbane vannressursprosesser og infrastruktur.

Vann er en viktig ressurs i energi- og matproduksjon, og urbane vannsystemer er en av de største vannforurensingskildene globalt.