Hva skjer hos RIF To nye kvinner i RIFs styre

Lise Haaland Eriksen fra Asplan Viak er valgt inn i hovedstyret i RIF, og Mari Barstad fra Faveo Prosjektledelse AS er nytt varamedlem. Det ble klart på RIFs årsmøte i dag.

Både styreleder Christian Nørgaard Madsen og nestleder Tom Baade-Mathiesen er gjenvalgt for et år.

Styret i RIF består dermed av:

Styreleder Christian Nørgaard Madsen fra Multiconsult ASA
Nestleder Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS
Tron Kjølhamar, Sweco Norge AS
Per Ola Ulseth, Rambøll
Olav Weider, Dr. techn. Olav Olsen as
Merete Tøndel, ViaNova Systems AS
Lise Haaland Eriksen, Asplan Viak
Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS

Og varamedlemmene
Lars Andresen, Norges Geotekniske Institutt,
Mari Barstad fra Faveo Prosjektledelse AS

– Med de nye styremedlemmene sikrer vi god balanse i sammensetningen i styret og en fin geografisk spredning i styret, sier styreleder Christian Nørgaard Madsen. – Samtidig som vi får inn noen nye, velger de fleste av de sittende styremedlemmene å fortsette og varamedlemmer ønsker å gå inn i selve styret. Det er positivt for kontinuiteten i arbeidet, og forteller meg at både bedriftene og de enkelte styremedlemmene finner arbeidet i styret nyttig og viktig, sier Nørgaard Madsen. – Det betyr at de ønsker å bidra til RIFs påvirkning av politiske rammer og synliggjøring av den samfunnsnytten våre medlemmer står for.

Mari Barstad er seksjonsleder samferdsel hos Faveo Prosjektledelse i Oslo. – RIF er en viktig aktør som er inne i en rekke prosjekter som er viktige for samfunnet, sier hun. – Jeg er opptatt av å styrke fagligheten i prosjektledelse og tekniske fag, og mener RIF har en viktig rolle å spille i dette.

Lise Haaland Eriksen er Divisjonsleder Plan og Analyse hos Asplan Viak i Stavanger.

Styret_450.jpg

Det nye styret: Fra venstre til høyre: Nestleder Tom Baade-Mathiesen, Lars Andresen, Roar Smelhus, styreleder Christian Nørgaard Madsen, Mari Barstad, Olav Weider, Merete Tøndel. De øvrige styremedlemmene var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: RIF.

For mer informasjon:

Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonssjef i RIF, tlf. 908 20 0918, e-post kjetil@rif.no.

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF, tlf. 916 56 131, e-post Liv.Kari.Hansteen@rif.no