Presse Topp-tung RIF-debatt på Arendalsuka

Topp-tung paneldebatt for RIF under Arendalsuka

Rådgivende Ingeniørers Forening inviterer til en topp-tung paneldebatt under Arendalsuka under tittelen «Råtner kommune-Norge på rot?» Arrangementet tar utgangspunkt i RIFs nyeste rapporter «State of the Nation 2019» som ser på tilstanden til kommunale bygg, VA-anleggene samt fylkes- og kommunale veier.

For tredje år på rad arrangerer RIF i samarbeid med medlemsfirmaet Stærk & Co et arrangement under Arendalsuka. I fjor ble arrangementet «Kostnadsoverskridelser i offentlige byggeprosjekter» så fullt at man måtte lukke dørene, selv om det var flere som ønsket å overvære arrangementet.

– Arendalsuka er en veldig fin arena for å interagere med både relevante politikere og bransjekolleger om tidsaktuelle temaer. Bare de siste 2 årene ser vi at stadig flere medlemsfirmaer og andre bransjeaktører deltar på Arendalsuka. Det er veldig positivt, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør for RIF.

Rådgivende Ingeniørers Forenings eksperter har undersøkt vedlikeholdsetterslepet på kommunale/fylkeskommunale bygg og veier samt vann- og avløpssystemet. Rapport-serien «State of teh Nation 2019» viser et massivt vedlikeholdsetterslep på mange hundre milliarder kroner i norske kommuner og fylkeskommuner. Tar kommunene vedlikeholdsetterslepet på alvor? Truer vedlikeholdsetterslepet funksjonaliteten på de kommunale tjenestene? Hva gjør staten for å sette kommunene i stand til å håndtere denne situasjonen? Dette er spørsmålene RIF ønsker å debattere med relevante politikere og andre fagaktører tirsdag 13. august under Arendalsuka.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått med oss flinke politikere og andre relevante aktører og ser frem til et veldig interessant møte i lokalene til Arendal Sjømandsforening. De som medvirker i debatten er Adm. direktør, Statsbygg Harald Vaagaasar Nikolaisen, Adm. Direktør, Finans Norge Idar Kreutzer, Leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité og stortingsrepresentant for Høyre Helge Orten, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Finanskomiteen Svein Roald Hansen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Kommunalkomiteen) Heidi Greni, Stortingsrepresentant for KrF og medlem av Kommunalkomiteen Torhild Bransdal, Rådmann i Bærum kommune Erik Kjelstadli, Avdelingsleder Eiendomsledelse i Multiconsult Ina Aspestrand, Direktør i Kommunalbanken Lars Strøm Prestvik, områdedirektør interessepolitikk i KS Helge Eide og Liv Kari Skudal Hansteen. Ordstyrer er tidligere statssekretær på SMK Jan Erik Larsen.