Presse Topplederdebatt og AF-toppsjefen på RIFs Årsmøte
topplederdebatt-og-af-toppsjefen-pa-rifs-arsmote

Rådgivende Ingeniørers Forening avholder sitt årsmøte 7. mai. I år settes fokus på blant annet kjønnsbalanse, digitalisering og markedsutsiktene, med blant annet AF-toppsjefen Morten Grongstad som bidragsyter. Også i år avsluttes årsmøtet med en debatt mellom topplederne i bransjen.

– Vi setter stor pris på at Morten kan delta på årsmøtet for å gi oss AF-gruppens betraktninger rundt markedet, rådgivernes rolle og nye samarbeidsmodeller. I tillegg ser vi frem til en spennende debatt mellom topplederne om de viktigste utviklingstrekk og driverne i markedet, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

I topplederdebatten deltar Grethe Bergly (Multiconsult), Per Kristian Jacobsen (Norconsult), Grete Aspelund (Sweco), Hilde Nordskogen (WSP Norge) og Bjørn Tore Landsem (Rambøll). Ordstyrer for debatten er Øyvind Mork, som er RIFs styreleder. Årsmøtet finner sted i NHO-bygget på Majorstuen.