Hva skjer hos RIF Toppledertungt RIF-styre

Seks av 11 RIF-styremedlemmer er toppledere, flere fra de største medlemsbedriftene.

De nye styremedlemmene ser RIF som en pådriver i næringen, som samtidig evner å påvirke bransjens rammebetingelser.

– Vi har et ønske om at RIF og medlemsbedriftene skal være en premissgiver og sentral høringspart når bransjerelaterte problemstillinger diskuteres i det offentlige rom. Med flere toppledere inn i styret mener jeg at vi har et svært godt utgangspunkt for å samle bransjen om felles kampsaker, sier Christian Nørgaard Madsen (bildet), administrerende direktør i Multiconsult og leder for RIFs styre.

Også topplederne i Rambøll, Sweco, Brekke & Strand Akustikk, Dr. Techn. Olav Olsen og Holte Consulting sitter i det nye RIF-styret, som ble valgt på årsmøtet 24. april 2013.

– I Rambøll har vi en sterk ambisjon om å bidra med ekspertråd ovenfor myndighetene. Ved å kanalisere vår ekspertise gjennom RIF vil vi i større grad nå frem til de politiske aktørene. Vi vil være samfunnets rådgiver, sier administrerende direktør i Rambøll og RIF-styremedlem, Ole-Petter Thunes.
– Som en ledende virksomhet i rådgiverbransjen er vi opptatt av å bidra aktivt i arbeidet med å definere RIFs rolle, sier Thunes.

RIFs nye styre
Styreleder: Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult AS
Nestleder: Børge Bertelsen, Norconsult AS

Styremedlemmer:
Tron Kjølhamar, Sweco Norge AS
Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand Akustikk AS
Kirsti Engebretsen Larssen, COWI AS
Merete Tøndel, ViaNova Systems AS
Roger Blekkan, Asplan Viak AS
Ole-Petter Thunes, Rambøll

Varamedlemmer:
Olav Weider, Dr. Techn. Olav Olsen AS
Trygve Sagen, Holte Consulting AS
Per Ola Ulseth, Faveo Prosjektledelse AS