Presse Topptungt RIF-arrangement på Arendalsuka
topptungt-rif-arrangement-pa-arendalsuka

Både Samferdselsministeren og topplederne fra Statsbygg og Statens Vegvesen er blant bidragsyterne på RIFs arrangement under Arendalsuka.

Tidligere i år lanserte Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) for tredje gang rapporten «State of the Nation – Norges tilstand». Rapporten fikk omfattende mediedekning og politisk interesse. Rapporten viser at det samlede vedlikeholdsetterslepet og oppgraderingsbehovet for offentlig bygg og infrastruktur er på massive 3200 milliarder kroner.

– Offentlige bygg og anlegg er på samme måte som Oljefondet, vår felles formue. Vi har beregnet verdien av denne formuen til over 7000 milliarder, men i motsetning til Oljefondet finnes det ingen tverrpolitisk enighet om hvordan disse verdiene skal sikres og forvaltes for dagens og fremtidige generasjoner. Det er et stort paradoks. RIF ser det derfor som en viktig samfunnsoppgave å sette denne problemsstillingen på den politiske dagsorden, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

I forbindelse med Stortingsvalget, har derfor RIF nå fått analysert alle partiprogrammene sett opp mot State of the Nation-rapporten for å vurdere i hvilken grad de enkelte partiene forplikter seg til å forbedre tilstanden til den offentlige bygningsmassen og infrastrukturen. Under RIFs arrangement på Arendalsuka i neste uke vil foreningen presentere hovedfunnene fra undersøkelsen.

RIFs arrangement har tittelen «Norges tilstand – Vedlikeholdsgapet i offentlig sektor» er på tirsdag klokken 12.00, og strømmes direkte på RIFs Facebookside og Byggeindustrien.

– Etter presentasjon av den politiske analysen, vil vi få til en samtale med Samferdselsminister Hareide. Deretter blir det en paneldebatt der adm. direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen, direktør Thomas Breen i Norsk Vann og områdedirektør Helge Eide i KS deltar. Det hele avsluttes med en politisk debatt mellom FrPs Helge André Njåstad, APs Eirik Sivertsen, SVs Arne Nævra og Høyres. Vi ser frem til å høre hva de har å si om hvordan vi sammen kan bidra til sikre våre felles verdier en bærekraftig fremtid som gir økt samfunnsnytte, avslutter Hansteen.