Hva skjer hos RIF Toril Hofshagen fikk Vannprisen 2013

Toril Hofshagen tildeles Vannprisen 2013. Hofshagen er assisterende direktør i Norsk Vann, og har et hovedansvar for området samfunnsutvikling, herunder omdømme, rammebetingelser og rekruttering. Med sin allsidige bakgrunn både fra drift og forvaltning har hun en innsikt og oversikt over norsk VA-sektor som få andre.

Dette gjelder både det rent VA-faglige og det kompliserte regelverket for sektoren. Hun er særlig opptatt av sektorens rammebetingelser og har som assisterende direktør i Norsk Vann nedlagt en stor og iherdig innsats for å påvirke myndighetene slik at lover og forskrifter skal bli gode og egnede verktøy til beste for sektoren. Hun har blant annet vært en sterk pådriver for at offentlig eierskap til VA-anleggene nå er lovfestet.

Årets prisvinner er en meget engasjert, kunnskapsrik og dyktig fagperson som er etablert som en markant skikkelse i norsk VA-sektor. Hun er genuint opptatt av vann- og avløpssektorens betydning i samfunnet, herunder viktigheten av trygt drikkevann og et rent vannmiljø.
Hofshagens store engasjement og kontaktnett gjør at hun er etterspurt som deltaker og bidragsyter i en rekke VA-faglige sammenhenger. Hun har svært gode samarbeidsevner og er en god og tydelig formidler både skriftlig og muntlig. Hun har også markert seg i det internasjonale samarbeidet, både i nordisk sammenheng og på europeisk nivå gjennom EUREAU.

Toril Hofshagen har påtatt seg oppgaver for vannsektoren i Norge langt ut over det som ville vært normalt å forvente utfra hennes stilling, og har blant annet vært en meget dyktig og aktiv ambassadør overfor politikere, myndigheter, og overfor potensielle studenter for å styrke rekrutteringen. Hun stiller alltid velvillig opp på eksterne møter, seminarer, konferanser o.l. og bidrar aktivt på en konstruktiv måte.
Vinneren er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1987 og har tidligere vært ansatt i Oslo vann- og avløpsverk, Statens forurensingstilsyn, Statens institutt for folkehelse samt VBB Samfunnsteknikk.

Om vannprisen
Vannprisen er stiftet av RIF, og deles ut i samarbeid med Norsk vannforening. Prisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder.
Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Tildelingen skal gi mulighet for omtale og pressedekning. Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Vannprisen har i 2013 25-års jubileum, og tidligere vinnere er invitert til en markering i forbindelse med årets utdeling.

Hvor/når
Prisen deles ut i felleskap av RIF og Vannforeningen på seminaret «Vann og avløp – Strategier for fremtidens byer» 20. mars kl 11.30 på Radisson Blu i Nydalen.