Hva skjer hos RIF Tre knallsterke finalister til Årets unge rådgive

Kompetanse, innovasjon og utvikling er stikkord for de tre finalistene i konkurransen om å bli Årets unge rådgiver. Vi deler ut prisen på Høstmøtet 10. november.

Blant de 16 nominerte kandidatene til Årets unge rådgiver, har juryen plukket ut tre finalister:

  • Erik Eika fra Norconsult
  • Arnt Gunvald Fredriksen fra Multiconsult
  • Frode Seglem fra Faveo Prosjektledelse

De to første er nominert i kategorien fageksperten, mens Seglem er kandidat i kategorien prosjekteringsledelse.

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en rådgiver under 35 år som utmerker seg med fremragende arbeid, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet. Prisen skal vise mangfoldet i næringen og skape forbilder for andre. – Denne prisen er svært viktig for oss, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen. – Vi trenger flere drivende dyktige rådgivende ingeniører, og ønsker å vise fram noen av dem som bidrar til å løfte bransjen.

Faglig fyrtårn
Rådgiverbedriftene nominerer selv kandidatene. Juryen velger de beste, basert på en rekke kriterier. Blant annet skal kandidatene være et faglig fyrtårn og en spydspiss innen sitt område, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne.
Kandidatene må vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger. – De beste kandidatene har – til tross for sin unge alder – allerede etablert seg som ledende fagfolk innenfor sine områder, sier Hansteen. – Mange av dem har bidratt til nye og bedre arbeidsmetoder i sine firmaer og har store, internasjonale kontaktflater. Årets konkurranse har vært hard, med mange meget kompetente og kvalifiserte kandidater. Vi har stor tro på de tre finalistene, og mener at alle kommer til å gjøre seg bemerket i lang tid framover.

Solid jury

Juryen har i år bestått av:

  • Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen administrerende direktør i Statsbygg
  • Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult, nestleder i RIFs hovedstyre
  • Lars Jårvik fra Multiconsult, leder for RIFs godkjenningsråd
  • Kevin Jipai Poon fra Rambøll, styremedlem i URIF Oslo

Kort om finalistene:

Erik Eika leverte den beste masteroppgaven innenfor sikkerhet ved NTNU i 2012, og jobber med det samme feltet. Norconsult gjør i dag beregninger ved bruk av datamodeller og programmer som Eika har innført. Han er involvert i en rekke store, tunge prosjekter som har stor betydning for samfunnet. Eikas nysgjerrighet for faget gjør ham ønsket på laget av langt mer erfarne medarbeidere.
Arnt Gunvald Fredriksen i Multiconsult har en doktorgrad i marin hydrodynamikk og omsetter på forbilledlig vis sin kunnskap til praktiske muligheter, også innenfor andre arbeidsområder. Han har også forelest ved NTNU, og nyter stor respekt innenfor sitt fag.
Frode Seglem fullførte utdanning i konstruksjonsteknikk ved NTNU i 2010 og er sertifisert som Project Management Professional. Han har også tatt Breeam-AP-utdanning. Seglem jobber i Faveo Prosjektledelse og er blant annet ansvarlig for to utfordrende barnehageprosjekter: Teglverkstomta og Kilden, som er Oslo Kommunes første plusshus. Kollegaer påpeker hans evne til å lede prosjekter, meisle ut det vesentlige i komplekse oppdrag, og fokusere på det.

RIF deler ut prisen på Høstmøtet tirsdag 10. november på Ullevaal Stadion.