Hva skjer hos RIF Tre studenter fikk pris for beste bacheloroppgave i vann og avløp

RIF-prisen for beste bacheloroppgave i VA gikk i år til Kristoffer Lerøy Neset, Thy Cao Pham og Stig Lykken Nygård ved Høgskolen i Bergen for oppgaven Rensing av forurenset overvann.

De tre studentene har hatt fokus på problematikken rundt forurensing i Vågen og forurenset overvann. Oppgaven er knyttet til ledningsrehabilitering på Nordnes og den tar for seg omlegging fra fellessystem til separatsystem. Oppgaven beskriver utfordringen rundt en slik omlegging, samt mulige tiltak til løsninger. Rensing av overvann i urbane områder et lite utforsket i Norge, særlig spesifikt med hensyn på PCB.

– Studentene har jobbet selvstendig med oppgaven, og vist at de har kunnskaper om mange temaer innenfor vann og avløp. Studentene har stilt fornuftige spørsmål til de problemstillinger de er blitt forelagt, og gjort en god jobb med å kartlegge mulige renseløsninger, heter det i juryens uttalelse.

Juryen er RIFs ekspertgruppe i vann- og miljøteknikk. Veileder ved Høgskolen i Bergen er Carolyn Ahmer, og veiledere i Asplan Viak er Kristin Sunde og Rannveig Nordhagen.