Presse – Tror ikke på billigere boliger
tror-ikke-pa-billigere-boliger

RIF og andre aktører fra byggenæringen advarer i Dagens Næringsliv mot regjeringens forslag til forenkling av byggteknisk forskrift TEK10.

Endringene skal ifølge regjeringen gjøre det enklere og rimeligere å bygge bolig, slik at flere får muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.

– Byggnæringen er opptatt av en enklere hverdag, men boligene blir hverken billigere eller bedre ved å lage denne type forenklinger, sier en gruppe aktører bestående av Bygganalyse, Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, SINTEF Byggforsk og RIF.

– Forslaget vil kun føre til at kvaliteten på boliger faller, mens prisen på boligene fastsettes i forhold til markedet. Antall kvadratmeter vil bli redusert, men det er billige kvadratmeter som kuttes. Det som koster, er faste investeringer som bad, kjøkken og varme. Her vil investeringene være de samme, sier Øyvind Bånerud fra Bygganalyse til DN.

– Markedet fungerer ikke som en kvalitetsdriver, men er kun styrt av pris og tilgjengelighet. Folk kjøper ikke bolig fordi det er riktig kvalitet; folk er opptatt av beliggenhet. Det at en bolig blir solgt, er ikke det samme som at den er bygget med de kvalitetene kjøperen ønsket. Om markedet skal bestemme, risikerer vi at vi får mer ensartede boområder med småleiligheter, noe som blant annet kan føre til dårligere integrasjon og økt kriminalitet, sier Egil Skavang fra Arkitektbedriftene i Norge.

Les saken på DN.no: http://www.dn.no/privat/2014/08/26/2038/Eiendom/tror-ikke-p-billigere-boliger