Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Tunnelskolen – 31. oktober
tunnelskolen

TUNNELSTUDIET 2022@NTNU
For deg som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av  samferdselstunneler.

Hensikten med studiet er å øke samhandling mellom ulike tunnelmiljø for å styrke kvaliteten i alle faser av tunnelprosjekt.

Mer informasjon på www.ntnu.no/videre/tunnelstudiet 
Søknadsfrist 31. oktober 2021

Last ned søknadsskjema her.