Hva skjer hos RIF Ung i RIF Oslo/Akershus søker nye styremedlemmer
ung-i-rif-oslo-akershus-soker-nye-styremedlemmer

Ung i RIF Oslo er et nettverk for yngre ingeniører i RIFs medlemsbedrifter ansatt i Oslo og Akershus. URIF Oslo arrangerer foredrag, sosiale arrangement og befaring for ingeniører under 35 år.

Styret i Ung i RIF Oslo består i dag av åtte personer. I henhold til våre retningslinjer vil flere av styremedlemmer gå ut av styret ved årsmøtet i mars/april, og vi søker nå to nye styremedlemmer. Vi ønsker derfor innspill fra medlemsbedriftene til kandidater til disse ledige plassene i styret. Firmaene som er representert i dag er Multiconsult, Norconsult, Rambøll, Sweco, COWI, WSP og ViaNova. Det er ønskelig at de nye personene til styret representerer andre firmaer enn disse, slik at flest mulig firmaer får være med på å bidra.

Styret møtes ca. seks ganger gjennom året og planlegger og gjennomfører Ung i RIF-arrangementene. I tillegg har styret kontakt med RIFs administrasjon og internasjonale rådgiverforeninger. Valgperioden er i utgangspunktet to år av gangen. Kandidaten må være under 35 år og interessert i å bidra til gode arrangementer for unge rådgivere. Dette er en god mulighet til å bli bedre kjent med kolleger fra andre bedrifter. Ta gjerne kontakt med undertegnede for mer informasjon om styrearbeidet. Se også vedlagte stillingsbeskrivelse for mer informasjon.

Nye styremedlemmer velges på årsmøtet til Ung i RIF som vil finne sted i slutten av mars/begynnelsen av april. Personer som ønsker å søke på stillingen bes presentere vedlagte dokument for sin leder og få klarsignal før han/hun søker.

 Innspill til styret ønskes innen mandag 11. mars, og kan sendes til urif-oslo@rif.no