Presse Unngå støyfella ved boligkjøp
unnga-stoyfella-ved-boligkjop

1,5 millioner nordmenn lever med støy hjemme og en halv million er sterkt plaget av støyen i egen bolig. Ved kjøp av en ny bolig har man anledning å ta hensyn til støyforhold ved å huske noen enkle punkter. Her gir støyeksperter sine syv beste råd til boligkjøperne.

Støyplager kan bidra til dårligere livskvalitet og en rekke sykdommer. Likevel kommer støy langt ned på vurderingslisten når folk kjøper seg ny bolig. – Boligkjøpere kan redusere risikoen for støyplager kraftig, hvis de bare husker noen få punkter når de går på visning, sier Tore Moen, som er leder for ekspertgruppe for akustikk i regi av Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF).

RIFs ekspertgruppe innen akustikk lanserer syv punkter du kan gå gjennom før du kjøper bolig, for å unngå å kjøpe en støyfelle. Tore Moen er overrasket over at så få tenker over dette problemet, og vil derfor bidra til økt bevisstgjøring i forbindelse med den internasjonale støyfrie dagen den 24.april.

– Støyplager er et samfunnsproblem, og det er på tide at vi ser på støy som nettopp det. Det første vi kan gjøre er å bli mye mer bevisste på støyforhold når vi vurderer bolig, fortsetter Moen.

Visninger gir sjelden et riktig bilde av hvordan støysituasjonen faktisk er i en bolig, ifølge RIF.

– Mange visninger er raske, med mange folk, lukkede vinduer og på dager og tider med mindre støy. Som boligkjøpere er nordmenn ganske gode på å sjekke tekniske kvaliteter ved boligen, men støy blir lett glemt. I verste fall kan det gå kraftig ut over livskvaliteten og gleden ved den nye boligen. Husk, vi kjøper bolig for å kunne bo på et sted i mange år, sier Moen.

RIFs ekspertgruppe for akustikk anbefaler følgende sjekkpunkter for å unngå å kjøpe en støybolig:

  • Sjekk utendørs støynivå i området hvor boligen ligger, gratis på miljostatus.no. Vær spesielt oppmerksom på boliger som ligger i gul eller rød sone.
  • Når du er på visning bør du lukke igjen døren til soverommet og lytte, samt åpne vinduet og lytte.
  • Tenk på at boligvisninger ofte er i helgene og på kveldene – som er de stilleste tidene i uka.
  • Sjekk om boligen har en stille side (f.eks. en skjermet bakgård/bakside). Dette skal alle nyere boliger ha dersom de ligger i et område med mye støy.
  • Vær oppmerksom på spesielle støykilder i eller ved boligblokker i byområder – som f.eks. utesteder, treningssentre, ventilasjonsrom osv. – som kanskje ikke støyer så mye akkurat på visningstidspunktet.
  • Hvis du planlegger å kjøpe en tomt for utbygging, bør du vurdere å få utført en støyberegning i forkant – støyforhold kan legge betydelige begrensninger på prosjektet.
  • Sjekk oversikten over mindre flyplasser på avinor.no. Også mindre flyplasser kan bidra til støyplager i områdene rundt.

Norske myndigheter har satt et mål om at støyplagen skal reduseres innen 2020, og angir i den nasjonale handlingsplanen mot støy to målsetninger:

  • 1.Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.
  • 2.Antallet personer som er utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005.

Figuren under viser støykartet for Oslo sentrum.

Kilde: Miljostatus.no