Hva skjer hos RIF, Presse Urolige tider krever større forutsigbarhet
urolige-tider-krever-storre-forutsigbarhet

Heidi Berg frykter bygg- og anleggsnæringen skal bli mer risikoavers i møte med urolige tider. Hun etterlyser forutsigbarhet i prosjektene og tettere samarbeid mellom ulike fagdisipliner for å skape rom for å utvikle nye løsninger og ny teknologi.

Se informasjon om programmet for høstkonferansen 27. oktober og påmelding her.

– Uforutsigbarhet er kanskje en av de største risikoene ved de urolige tidene. Med økt uforutsigbarhet går ofte risikoviljen ned. Jeg frykter konsekvensene kan bli at næringen i mindre grad våger å innovere og teste ut nye løsninger og teknologier, og heller velger det trygge, sier Berg.

Siden 2019 har Berg vært leder for forretningsutvikling i Trimble Solutions, som er en internasjonal pioner og markedsleder i Norden innen programvare for planlegging og prosjektering av samferdselsinfrastruktur. Under RIFs høstkonferanse skal hun moderere panelsamtalen om muligheter innen ny teknologi og innovasjon. Hun mener politikerne kan bidra til å spille næringen god gjennom å sikre en større grad av forutsigbarhet.

– Hvis det er ett område jeg gjerne vil utfordre våre politikere på, så er det å sikre en så høy grad av forutsigbarhet som mulig. Da er det et dilemma at regjeringen har foreslått et statsbudsjett som påfører næringen større usikkerhet, sier Berg.

Berg mener likevel bransjen er godt rustet for fremtiden, og viser til at bransjen både har viljen og evnen til å endre seg. Det mener Berg kommer godt med i urolige tider.

– En av bransjens største styrker er at vi er dynamiske. Hvis forholdene legges til rette for det, tror jeg slike markante, store endringer vi nå står i kan hjelpe bransjen å ta noen store steg fremover – både innenfor teknologi, prosess og bærekraft, sier Berg.

Berg mener både politikerne og bransjen har et felles ansvar for å skape og tilrettelegge mer innovasjon. Hun mener det er avgjørende å ta i bruk teknologier som muliggjør tverrfaglig samarbeid i alle faser av et prosjekt og videre til forvaltning.

– Det er fortsatt for mye informasjonstap mellom fag, faser og roller. Vi må klare å utnytte bredden i bransjen – rådgivere, entreprenører, byggherre og leverandører representerer alle unik kompetanse som samlet gir en helt annen mulighet for optimalisering av løsning. Klarer vi i tillegg å innovere på bestillersiden, tror jeg dette kan bli en spennende tid vi kan lære mye av, avslutter hun.