Hva skjer hos RIF Valg: Ingen partier kan fikse veiene, svak politikk for offentlige bygg

En ny rapport fra RIF viser at ingen av partiene er i nærheten av å bevilge det som trengs for å fremtidssikre veiene eller jernbanen. Og partiene mangler en god plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygg.

RIF har gjennomgått hva partiprogrammene sier om satsing på infrastruktur, holdt opp mot de behovene vi avdekket i State of the Nation (2010).

– Det er oppsiktsvekkende hvor lite politikkstyringsvilje det er i forhold til offentlige bygg blant alle partiene, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, til NRK.no.

– Offentlige bygg er kanskje ikke en stemmesanker i valgkampen, men det forundrer meg når man ser på diskusjonene rundt tjenestene man produserer. Det er en helt klar sammenheng mellom tilstanden på bygningsmassen og kvaliteten på tjenestetilbudet, enten det er snakk om undervisning, helsetjenester eller annet, sier Liv Kari Skudal Hansteen.

Les mer om offentlige bygg på NRK.no: http://www.nrk.no/valg2013/_-mangler-politikk-for-bygg-forfall-1.11225464

– Det er ingen partier som klarer å komme opp på et nivå for god fremtidssikring av veier, sier Hansteen. I 2010 ble det anslått at norske riks- og fylkesveier har et oppgraderingsbehov på rundt 700 milliarder kroner, som med dagens kroneverdi har steget til over 800 milliarder.

Oppgraderingsbehovet for jernbane er estimert til rundt 460 milliarder 2013-kroner. Konklusjonen i RIF-rapporten er at ingen av partiene er i nærheten av å bevilge det som trengs for å hente inn oppgraderingsbehovene og dekke inn nye prosjekter.

– Man tror det er så store forskjeller mellom partiene, men det er det ikke. Vi har for eksempel trodd at Frp satser veldig mye på vei, men selv om det er det partiet som satser mest, er det ikke snakk om en vidløftig satsing, sier Hansteen.

Les mer om samferdsel på NRK.no: http://www.nrk.no/valg2013/ingen-partier-klarer-a-ordne-veiene-1.11220898

Last ned RIF-rapporten om partiprogrammene 2013.

Det er Analyse Strategi og Multiconsult som har utarbeidet rapporten for RIF.