Presse Vann er framtida!
vann-er-framtida

Vi har lett for å tenke at olje er verdens viktigste råstoff, men slik er det ikke. Ingenting er viktigere enn vann.

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør saltvann til ferskvann og regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er teknologi på sitt beste og viktigste.

Vannbransjen trenger deg på laget. Kraftig befolkningsvekst, urbanisering og økende levestandard gjør at verdens vannforbruk er raskt økende. I årene som kommer må det investeres mange tusen milliarder kroner i den globale vannbransjen for å sikre en god og trygg vannforsyning til verdens befolkning. Det gjør bransjen til en av verdens raskest voksende næringer. Se mer på www.jobbmedvann.no.

Vil du vite mer? Kontakt Ari Soilammi på e-post ari.soilammi@rif.no,

eller ekspertgruppa for vann- og miljøteknikk.