Hva skjer hos RIF Vannpris til Anne Lyche Solheim

Anne Lyche Solheim, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), tildeles Vannprisen 2014.

Lyche Solheim vinner prisen for sitt store engasjement i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for en fremtidsrettet og økologibasert vannforvaltning i Norge og Europa. Anne Lyche Solheim er en forsker som har vist et enormt engasjement for at Norge og Europa skal drive god forvaltning av våre vannressurser. Hun har vært en av de viktigste og sterkeste pådriverne for en sunn og god innføring av vanndirektivet i Norge fra direktivets aller første utkast forelå. Lyche Solheim har vært en ildsjel i mange store og omfattende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, der hun har arbeidet for at vanndirektivet skal baseres på best mulig kunnskapsgrunnlag og for at vi alle skal forstå viktigheten og betydningen av vanndirektivet.

Anne Lyche Solheim har hatt et sentralt ansvar i flere store EU-forskningsprosjekter som omhandler biologisk mangfold og økosystemtjenester i ferskvann, prosjekter som har vært et viktig grunnlag for implementering av vanndirektivet i Norge. Hun har vært en sentral medarbeider i flere store rapporter for det europeiske miljøbyrå (EEA), blant annet om økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster i Europa, trusler vannforekomstene er utsatt for og virkninger av klimaendringer på vannkvalitet og biodiversitet i ferskvann. Lyche Solheim har ledet programmet for kvalitet og biodiversitet i ferskvann i ETC European Topic Centre for Inland Waters de siste seks årene. Hennes engasjement har ført til imponerende store leveranser fra EU-medlemslandene på rapportering av biologiske data. Dette er svært viktig grunnlag for å kunne vurdere vannkvalitet i hele Europa og det danner også svært godt grunnlag for å etablere gode systemer som landene kan bygge på videre.

Anne har vært svært sentral i Norge for å utvikle de biologiske indikatorene som kreves for vurdering av økologisk tilstand i elver og innsjøer i vanndirektivet. Hun har også ledet den nordiske gruppen på interkalibrering av vanndirektivets vurderingssystemer for planteplankton.

I tillegg til dette har NIVA-forskeren holdt utallige foredrag om utvikling av metodegrunnlaget for vanndirektivet, hensikten og viktigheten av direktivet, samt informasjon om prosessen, som for de fleste av oss er ganske komplisert og vanskelig å ha oversikt over til enhver tid.

Anne Lyche Solheim har doktorgrad i ferskvannsøkologi / limnologi med spesialisering i planktonøkologi, næringskjeder og næringssykluser i innsjøer. Hun har 25 års erfaring med forskning på eutrofiering, vannkvalitet, biologisk mangfold og innsjørestaurereing.


OM VANNPRISEN

Vannprisen er stiftet av Rådgivende Ingeniørers forening (RIF), og deles ut i samarbeid med Norsk vannforening. Prisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Hvor/når
Prisen deles ut i felleskap av RIF og Vannforeningen på et arrangement i anledning Verdens vanndag. «Vann og energi» 20. mars kl. 10.00 i Ingeniørenes hus i Oslo.

Foto: NIVA