Presse Vannprisen 2018 gikk til Svein Erik Moen
vannprisen-2018-gikk-til-svein-erik-moen

Vannprisen for 2018 er tildelt Svein Erik Moen, som var initiativtaker til og tidligere direktør i NORVAR, senere Norsk Vann.

Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening innen vann- og miljøteknikk i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og ble i år delt ut for 28. gang.

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Juryens begrunnelse for å tildele Svein Erik Moen årets Vannpris:

«Svein Erik Moen var en av initiativtakerne til å etablere NORVAR/Norsk Vann, som har blitt en sentral og svært viktig aktør i utviklingen av både VA-faget og, i de senere år, VA-politikken i Norge. Moen var styreleder i NORVAR fra 1986 og den første ansatte fra 1987, da som direktør fram til 2003. Moen var også sentral i etableringen av HIAS på 70-tallet og i arbeidet med å rense avløpsvann for å redde Mjøsa fra stadig økende forurensning, og han var leder av NTNFs utvalg for drift av renseanlegg 1976-1983. Svein Erik Moen er en beskjeden mann som sjelden har satt sin egen rolle i fokus, noe som gjør at hans innsats langt fra har fått den oppmerksomhet den fortjener.»

Årets vinner får en kunstgjenstand og et diplom, samt et reisestipend. Vannprisen ble delt ut på Vannprisseminaret som i år hadde tittel Utviklingsarbeid i Vannbransjen. Seminaret viste til fulle hvilket betydelig investeringsbehov det er i bransjen. Aktuelle leverandører og byggherrer fikk presentere hvordan de fokuserer på sitt utviklingsarbeid. Bærekraft og smartere løsninger er sentrale forutsetninger for å lykkes.