Presse Vannprisen 2021 går til nestoren Simon Haraldsen
vannprisen-2021-gar-til-nestoren-simon-haraldsen

RIF og Norsk vannforening har kåret nestoren Simon Haraldsen til vinner av Vannprisen 2021

Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og blir i år delt ut for 32. gang.

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Simon Haraldsen gikk av med pensjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken våren 2020. Simon er utdannet sivilingeniør bygg med spesialisering innen VA-teknikk fra NTNU og har arbeidet med ulike problemstillinger innen avløpfeltet i over 40 år. I løpet av sin yrkeskarriere har han vært ansatt i Oslo kommune Vann og avløpsetaten, konsulentbransjen, Statens Forurensningstilsyn (SFT) og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hvor han var ansatt sammenhengende i 25 år.

Fra juryens begrunnelse:

Simon Haraldsen har gjennom sitt lange yrkesliv gjort en spesiell innsats av både faglig, organisasjonsmessig og administrativ karakter for bedring av tilstanden i våre eutrofe vassdrag og for sjøområder, spesielt indre Oslofjord.

Simon har vært en meget viktig ressurs- og foregangsperson på flere områder for å forbedre arbeidet med avløp og vannmiljø både nasjonalt, regionalt og kommunalt:

Da Simon i 1995 begynte hos miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gikk han raskt i gang med å veilede og motivere kommunene til å utarbeide hovedplaner for avløp og forankre avløpsarbeidet i kommunenes plansystem, for derved å bringe avløpsspørsmålene opp til politisk diskusjon og behandling.

Simon beskrives som en svært god og tydelig formidler med stor faglig tyngde. Han har lagt stor vekt på å dele kunnskapen sin, både internt hos Fylkesmannen og spesielt ut mot kommunene.

Dialog og kunnskapsdeling har alltid vært viktig for Simon Haraldsen. Han har prioritert å skape forståelse utad, og har både ledet fagtreff og seminarer samt vært en ettertraktet foredragsholder. I tillegg har han utarbeidet flere veiledninger og informasjonsskriv knyttet til forvaltning av avløp og vannmiljø. Simon var også i en årrekke tillitsvalgt i Norsk vannforening.

– Vi gratulerer Simon, som er en tydelig og svært kompetent bidragsyter som vannbransjen har hatt gleden av å samarbeide med i mange år, sier Bård Alsaker fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.

– Simon er en svært dyktig fagperson med unik formidlingsevne. Hans bidrag og engasjement i bransjen har betydd mye, spesielt for kommunene. Vi gratulerer så mye til prisvinneren! sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening. Det planlegges et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som prisvinneren har jobbet med i løpet av sin karriere. Dato og agenda for seminaret blir publisert på Norsk vannforening sin nettside om kort tid.